Cổ đại

Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ (Hoàn)