Tôi chỉ giúp bạn cùng phòng tắm rửa – Chương 21-25

[21]

Không biết con trai của thượng tướng kiếm đâu ra một mớ quần chúng vây xem, cơ giáp hắn ta dùng cũng là hàng mới ra năm nay, nhưng vẫn kém xa hy-003 nhà tôi.

Khi hắn ta dùng cơ giáp màu đỏ bay hai vòng quanh sân xong, quần chúng bị choáng đến mù mắt, bắt đầu khen hắn đến tận trời.

Tuy rằng đúng là hắn ta đang bay trên trời thật.

Tiếp tục đọc “Tôi chỉ giúp bạn cùng phòng tắm rửa – Chương 21-25”

Học đệ cái gì, chán ghét nhất! – Chương 19

CHƯƠNG 19

Vì thế, Địch Nam liền trở lại nơi nhìn thấy Mạc Tư Lâu cho mèo con ăn lần trước.

Vẫn là tàng cây mộc miên đó, nhưng mà giờ đây thời tiết đã thay đổi, một mảnh hồng rực chỉ còn lại cành lá xác xơ.

Địch Nam tự dưng thấy u sầu một chút, rồi lại nhìn đến Mạc Tư Lâu dưới tàng cây.

Tiếp tục đọc “Học đệ cái gì, chán ghét nhất! – Chương 19”