Học đệ cái gì, chán ghét nhất! – Chương 18

CHƯƠNG 18

“Học học học học học học đệ cậu đang đang đang đang đang nói đùa ha…”

Lắp bắp cái gì, run rẩy cái gì, mới không phải là do cậu đang kích động đâu!!!

“Không phải.”

Tiếp tục đọc “Học đệ cái gì, chán ghét nhất! – Chương 18”

Tôi chỉ giúp bạn cùng phòng tắm rửa – Chương 16-20

[16]

Bị bạn cùng phòng đánh thê thảm tới lần thứ một trăm linh một, tôi ôm ngực kêu lên “Tới nữa đi!”

Sau khi nhận được thư khiêu chiến, tôi liền kéo bạn cùng phòng đi huấn luyện đặc biệt một ngày một đêm.

Tôi không muốn lừa dối bạn cùng phòng để im lặng đi tìm chết như mấy tên tình thánh, nếu tôi thất bại, thì không chỉ tôi mà cả cậu ta cũng bị ảnh hưởng.

Tiếp tục đọc “Tôi chỉ giúp bạn cùng phòng tắm rửa – Chương 16-20”