Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất!

Não tàn phấn thần mã chán ghét nhất!

脑残粉神马的最讨厌了!

1

Tác giả: Vũ Điền Quân

Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, võng văn, hoan thoát, niên hạ

Nguồn: Hủ giới

Couple: Si tình công x Ngụy tra thụ

Edit: Tiểu Lâm

Văn án

Bảy năm trước, Kỳ Thiên bất cẩn bẻ cong tiểu học đệ phấn phấn nộn nộn của mình.

Bảy năm sau, ở trên xe buýt, Kỳ Thiên vô tình gặp lại mỹ thiếu niên năm đó [ Thiệt đáng sợ]

Trong hiện thực là ngụy phong lưu tra thụ X thâm tình trung khuyển niên hạ công

Trên internet là tác giả đại thần tinh phong huyết vũ vô tiết tháo vô hạn cuối X fan não tàn một mực khăng khăng cuồng nhiệt

Có thể tóm tắt trong một câu: tôi ngược học đệ trăm ngàn lần, học đệ đối tôi như ban đầu (lầm).

Truyện này nói về cp của bạn Đông Hán Nhất Chi Hoa trong Học đệ đó~ :3

Chương 1Chương 2

Chương 3Chương 4

Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8

Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14

Chương 15Chương 16

– HOÀN –